Raad van Toezicht

rsg de Borgen heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer R. Schuur - voorzitter RvT, Remuneratiecommissie en Commissie onderwijs, kwaliteit en veiligheid

de heer J. Bessembinders - vice-voorzitter, Remuneratiecommissie 

de heer K.J. Roffel

mevrouw L. de Ruigh

de heer B. Schuthof

mevrouw P. Silvius-Voogd

mevrouw M. Westerbeek

Visie Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord