Over Ons

“Dit is de tijd die niet verloren gaat: ied're minuut zet zich in toekomst om.” 
- M. Vasalis

Missie

In de regio Westerkwartier-Noordenveld willen we als regionale scholengemeenschap een rol van betekenis vervullen. Daarom verbinden wij ons stevig met het primair onderwijs in ons voedingsgebied, met het vervolgonderwijs in het Noorden en met de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in onze regio. We blijven doorgaand inzetten op ‘samen werken, samen leren, samen leven’. 

Wij willen jongeren en volwassenen (onze leerlingen en onze medewerkers) stimuleren en ondersteunen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze.

Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zélf leren ontdekken, keuzes maken en kansen zien.  Wij willen hen daarbij begeleiden en hen zo goed mogelijk toerusten om hun doelen te bereiken.

Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen en daarin hoogwaardige prestaties leveren. rsg de Borgen wil mensen ook uitdagen om betekenisbewust te worden. Hiermee bedoelen we dat mensen die afkomstig zijn van onze scholen bekwame (vak)mensen zijn, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen hebben in de regio Westerkwartier-Noordenveld en daarbuiten. We drukken deze missie uit in onze merkbelofte:

Bij rsg de Borgen worden mensen bewust, bekwaam en zijn ze betekenisvol.

Onze visie

Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs

Een school draagt bij aan de wereld van morgen. Wij zien het als onze opdracht om jonge mensen tussen 12 en 18 jaar dicht bij huis onderwijs en ontwikkeling te bieden: in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs waarbij mensen (leerlingen en medewerkers) verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording afleggen.

Onderwijs heeft echter niet het antwoord op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Mensen moeten weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien dat de regie neemt op het terrein van leren en ontwikkelen en dat haar rol in én naar de samenleving duidelijk maakt.

Onze vijf ‘Borgen’ vormen samen een sluitend netwerk van sterke scholen. Samen bieden wij leerlingen in onze regio het uitdagende en stimulerende onderwijs dat leidt tot een leven lang leren en volwaardig burgerschap. Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Het vraagt dat we letterlijk en figuurlijk onze deuren openzetten, zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht groeit in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk staan. 

Wij willen leren van onze partners uit het primair en vervolgonderwijs, uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en we willen onze kennis met hen delen. rsg de Borgen en Westerkwartier-Noordenveld horen bij elkaar. Onze onderwijsinstelling neemt een centrale plaats in de ontwikkeling van jonge mensen in een belangrijke fase van hun leven. We willen onze leerlingen optimaal opleiden en begeleiden en hen bagage meegeven voor een zinvol bestaan. Als we daarin slagen heeft ons onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben.

Onze kernwaarden

Gemeenschappelijk versterkend 

In alles wat wij doen zoeken we elkaar en anderen op, vanuit de overtuiging dat we met elkaar sterker zijn dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer dan plezierig samenwerken. Het betekent voor ons dat we, in dialoog, samen gericht werken aan het oplossen van gedeelde vraagstukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger te maken en daarmee onszelf. Gemeenschappelijk versterkend staat voor ons ook  voor onze ambitie om de (regionale) samenleving waarvan wij allen onderdeel zijn te versterken.

Bewust persoonlijk 

Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot stand komt is het persoonlijke 1-op-1-contact. Weten wat de ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; dat is voor ons bewust persoonlijk.

Identiteitsbewijs

Jonge mensen in hun ontwikkeling ondersteunen vraagt van ons een open houding en de bereidheid om waar te maken waar we in geloven en waar we voor staan. Het vraagt een organisatie die in goede conditie is en zich bewust is van haar bestaansrecht. Een organisatie waarin iedereen ertoe doet, betekenis heeft en zich dat ook realiseert. Waar identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het 

‘identiteitsbewijs’

 hebben we omschreven wat dit voor ons betekent.