Maartje Rozema (15), Renee Mulder (15) en Chris van Riemsdijk (15)
Maartje Rozema (15), Renee Mulder (15) en Chris van Riemsdijk (15) , 3 vwo van het Technasium | lindenborg

'Technasium: er komt veel meer bij kijken dan je denkt'

Chris, Maartje en Renee vertellen: “Een onderdeel van het technasium is het vak O&O (onderzoeken en ontwerpen). Als je een opdracht krijgt, leer je op een bèta- technische manier problemen op te lossen. De opdrachten krijg je van een opdrachtgever, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling.  Maartje: “Als je in oplossingen gaat denken,  ga je op een andere manier naar problemen kijken.” 

Aan een opdracht werk je samen, altijd in een team van 3 of 4 personen. Samenwerken  is belangrijk, met elkaar moet je de opdracht maken, het probleem oplossen.  Bedenk waar je goed in bent,  en zoek mensen die goed bij jou aansluiten. Zorg dat je verschillende competenties in je team hebt.  Vervolgens verdeel je de taken. “

Chris: “We kregen een opdracht om een oplossing te bedenken zodat  de bevaarbaarheid in het  Eems-estuarium gewaarborgd blijft  en er niet meer gebaggerd hoeft te worden. Je begint dan de onderzoeksvraag goed samen te vatten. En dan ga je onderzoeken. “ Maartje: “Onderzoeken vind ik het leukst. Hier leer je weer nieuwe dingen.” Je houdt rekening met economische, maatschappelijke en ecologische belangen.  Je kijkt naar bestaande situaties, in dit geval naar havens  met baggerproblemen, die vergelijkbaar zijn. Vervolgens zoek je informatie op internet, je belt bedrijven voor informatie etc. In je team ga je met elkaar brainstormen en een programma van eisen opstellen. Samen werk je het idee uit en test dit aan het programma van eisen.  Soms wordt een idee in een maquette uitgewerkt. Renee: “En dat vind ik het leukste onderdeel .”  Chris: “ja, het idee tot beeld brengen, dat is leuk om te oefenen. “ Uiteindelijk krijg je als team op alles een cijfer.  Het vooronderzoek, je idee,  de samenwerking en hoe je het hebt gepresenteerd.  Bij het technasium  komt veel meer kijken dan je denkt. “