Schoolkosten

De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten de leerlingen zelf bewaren. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc.

Boekenfonds rsg de Borgen

rsg de Borgen heeft een eigen boekenfonds. We vragen voor het gebruik van de boeken geen borg. In plaats daarvan worden de leerling en de oudes verzocht een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van deze getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald.