Resultaten

Op de website Scholen op de kaart van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor de vestigingen van rsg de BorgenInformatie als herkomst van de leerlingen, leerlingenaantallen, slagingspercentages, uitval, resultaten van de examens en examenvakken is hierop te vinden. Dit wordt nog aangevuld met onderwerpen als tevredenheid leerlingen en ouders, onderwijsbeleid en zorg.

rsg de Borgen is niet alleen een werkorganisatie, maar vooral een leeforganisatie. Wij bereiden jonge mensen voor op hun toekomst. Dat betekent dat niet alle resultaten meetbaar zijn. Sommige dingen moet je zelf ervaren. Bekijk dus niet alleen schoolvo.nl, maar neem ook een kijkje op onze vestigingen en stel je vragen aan onze medewerkers. Zo hopen wij jou een goed beeld van de inhoud en kwaliteit van onze school te geven. De telefoonnummers en mailadressen van de vestigingen vind je op deze website.

Beoordeling

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. Onze kwaliteit moet blijken uit onder andere leerresultaten van de leerling. Dit kunnen we meten aan de hand van cijfers op het examen (de slagingspercentages), en hoe snel leerlingen de school doorlopen (bevorderingspercentages). Maar het is moeilijk om hier goede uitspraken over te doen. Scholen waarvan veel leerlingen bijvoorbeeld een hoog IQ hebben, zullen vaak betere leerresultaten boeken, ook als ze misschien wat minder goed onderwijs geven. Een school met veel leerlingen die een minder gunstige achtergrond hebben, kan heel goed onderwijs geven, maar relatief slechte resultaten boeken. Om een goede uitspraak te doen over de kwaliteit van de school aan de hand van de leerresultaten moeten dus eigenlijk de achtergrondkenmerken (ook wel instroomkenmerken genoemd) van de leerlingen gelijk zijn.

De beoordeling van de onderwijsinspectie is te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl. Hier staat onder andere de opbrengstenkaart.