Carine Dijkstra
Carine Dijkstra , Lid ouderraad |

'Ouderraad is spreekbuis voor leerlingen en ouders'

Toen mijn zoon hier op school kwam ben ik bij de ouderraad gegaan. Ik vind het leuk om meer over de school te weten. De ouderraad wil dat iedere leerling zich geborgen en veilig voelt, daardoor kan een kind beter leren. Wij willen op alle gebieden meegroeien met de leerlingen, hoe ze zich ontwikkelen van puber naar volwassene. De ouderraad organiseert informatieavonden voor ouders. Zo kwam bijvoorbeeld, vorig jaar puberexpert Marina van der Wal naar onze school. 

We vergaderen één keer in de acht weken op de maandagavond. Gert  van Dijken (directeur van de Woldborg) zit bij elke vergadering. Hij informeert ons over ontwikkelingen en betrekt ons bij activiteiten zoals de themadag of als er workshops worden georganiseerd.  Met elkaar verdelen we dan de taken. We horen ook wat er allemaal speelt op school, is een docent langdurig ziek dan besteden we daar aandacht aan. We helpen ook mee met activiteiten zoals het open huis, voorbereiding examens en de diplomering.  De ouderraad heeft een eigen budget. We kunnen financieel bijdragen aan excursies of een schoolreis. Maar we kunnen ook af en toe iets extra’s doen, zoals de aanschaf van de picknicktafel voor het schoolplein. We kijken ook naar goedkopere alternatieven als een activiteit voor ouders te duur blijkt te zijn.  De ouderraad is een spreekbuis voor alle leerlingen en ouders.

Als je in de ouderraad zit, ben je meer betrokken bij de school en gaat deze meer voor je betekenen, waardoor je dichter bij je kind komt te staan. Trouwens, als ouder kun je ook af en toe met activiteiten meewerken.