Leerlingen denken mee

Leerlingen denken mee

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken over onze school. Als ervaringsdeskundigen weten zij bij uitstek aan te geven waar het goed gaat en waar het in de dagelijkse schoolpraktijk beter kan.

De Lindenborg organiseert gedurende het schooljaar diverse momenten om met de leerlingen in gesprek te gaan. Zo hebben leerlingen uit verschillende jaren dit schooljaar een speeddate gehad met docenten. De docenten vonden het heel verhelderend om met leerlingen in gesprek te gaan over tal van zaken zoals de kwaliteit van de lessen, het mentoraat of de behoefte aan extra begeleiding.

De directie van de Lindenborg gaat ook regelmatig met groepen leerlingen in gesprek. Dit gaat onder andere via de zogenaamde lunchsessies met leerlingen. Zo houdt de directie een vinger aan de pols wat er zoal onder leerlingen leeft. Wat vinden leerlingen van regels op school? Hoe ervaren zij de veiligheid op school? En welke tips en tops hebben zij voor de school om te verbeteren? Deze sessies worden zowel door directie als leerlingen als zeer waardevol ervaren.

De leerlingen van de leerlingenraad van de Lindenborg organiseren vaak bijzondere activiteiten voor leerlingen. De sinterklaascommissie en de galacommissie, zorgen voor gezellige en feestelijke activiteiten op school.