Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs van rsg de Bpregn vindt plaats op vestiging Esborg in Roden. Het praktijkonderwijs is een vijfjarige opleiding en bereidt jou voor op het vinden van een baan.

Op de Esborg werken we in drie fases: de beginfase, de oriëntatiefase en de specialisatiefase.

Beginfase
De eerste twee jaar van het praktijkonderwijs zit je in de beginfase. In deze fase krijg je veel theoretische vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels. Daarnaast volg je praktijklessen in de sectoren Zorg en Welzijn, Techniek, Groen en Zakelijke dienstverlening. De inhoud van de praktijklessen stemmen we af op de beroepen en bedrijven in deze sector en ook kijken we in de omgeving wat voor mogelijkheden er zijn. We werken aan je zelfredzaamheid. Verder besteden we aandacht aan creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, bewegingsonderwijs en ICT/vaardigheden.

In de beginfase volg je onder schooltijd een maatschappelijke stage. Dat is een stage waarbij je vrijwilligerswerk doet. Je maakt kennis met de samenleving, leert omgaan met verantwoordelijkheden en ervaart hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. 

Oriëntatiefase
Na de eerste twee jaar ga je naar de oriëntatiefase. In deze fase krijg je steeds minder theorie en steeds meer praktijk. Zo  bereid je je goed voor op de specialisatiefase, waarin je veel stage loopt. Het is dus handig dat je in de oriëntatiefase al ontdekt waar jouw interesses en talenten liggen! In de oriëntatiefase kun je alvast examen doen voor rekenen/wiskunde en Nederlands.  

Specialisatiefase
De specialisatiefase bestaat voor een groot deel uit stages. Door op je stageplek aan de slag te gaan, leer je veel en doe je (werk)ervaring op. In de specialisatiefase kom je elke week een paar dagdelen op school om maatwerklessen te volgen. Dat betekent dat je les krijgt in de specifieke vaardigheden die jij nog nodig hebt voor je ontwikkeling.

Schakelklas
Als er twijfels zijn of je naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (bb) kunt, dan zou je naar de schakelklas kunnen. Je volgt dan bb met extra praktijkvakken. Je krijgt dan de mogelijkheid om door te stromen naar vmbo bb. De schakelklas is op de Esborg. Voor meer informatie, lees hier meer.